1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
mpavl 26.05.2009

Výuka onkologie na 1.LF UK

Pregraduální výuka onkologie probíhá ve 4. ročníku studia medicíny.

  stážovou formu (14 dní ) a je zakončena ústní examinací.

Na výuce se podílí Onkologická klinika 1.LF, Ústav radiační onkologie nem.Bulovka,

                               Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nem. a Ústav onkologie

                               a rehabilitace nem. Pleš.

Kromě zajištění výuky všeobecného směru se podílí na pedagogickém procesu stomatologického směru a výuce bakalářů.