1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
mpavl 18.05.2011

Klinická laboratoř biologie nádorů.

Vedoucím laboratoře je MUDr.Ľuboslava Krásná, PhD. Základním úkolem laboratoře je sběr biologického materiálu (tkáň nádorů nebo metastáz, maligní výpotky, periferní krev, kostní dřeň) pocházejícího z pacientů s nádorovým onemocněním. Biologický materiál je získáván přímo od pacientů Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK nebo ve spolupráci s 1.Chirurgickou klinikou a Patologickým ústavem VFN a 1.LF UK. Získaný materiál může pak, s využitím metod buněčné a molekulární biologie, sloužit k rozšíření diagnostických či terapeutických možností Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK nebo je použit ve výzkumných projektech. Prozatím v laboratoři probíhá optimalizace metod stanovujících chemosenzitivitu/chemorezistenci nádorových buněk in vitro. Tato informace by v budoucnu měla přispět k další optimalizaci a individualizaci léčby onkologických pacientů. V laboratoři se postupně rozbíhá několik dalších výzkumných projektů zaměřených na:

-          patogenezi poškození keratinocytů u pacientů exponovaných fluorouracilu, a možnosti jejich ovlivnění (podpořeno grantem IGA MZ ČR),

-          cytoskeletální změny související s procesem kancerogeneze, maligní progrese a metastázovaní nádorových buněk

Laboratorní tým se snaží o získání dalších domácích i zahraničních grantových projektů v oblasti onkologie. Laboratoř je možným zázemím pro práci doktorandských a postdoktorandských studentů.