1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
08.12.2019

Ambulantní část

Adresa: Karlovo náměstí 32, 128 00 Praha 2

Budova "B", 2. patro (výtah nebo schodiště)
tel.: 224 966 760

vedoucí lékař: MUDr. Jaroslava Barkmanová
staniční sestra: Bc. H. Janošková

Ambulantní oddělení Onkologické kliniky se nachází na fakultní poliklinice nemocnice na Karlově náměstí. Převážná většina pacientů naší kliniky zvládá onkologickou léčbu v ambulantním režimu bez potřeby hospitalizace na lůžkovém oddělení.

V ambulantním provozu je naše klinika schopná zabezpečit pacienty léčbou, která obsahuje - chemoterapii, imunoterapii, biologickou léčbu, hormonální terapii, antiresorpční terapii při kostním postižení, aplikaci podpůrné léčby atd.. To vše je možné zvládnout díky stacionáři, který je součástí našich ambulancí a ve spolupráci s celým lékařským i nelékařským personálem.

Na poliklinice je každý den obsazeno 7 ambulancí s lékaři, kteří se starají o pacienty, zvou si je na kontroly, na další aplikace léčby a vedou klinické studie.

Naše klinika se stará primárně o pacienty z Prahy a blízkého okolí, dle kapacit a po zvážení přínosu je možné do péče přijmout i pacienty vzdálenější, pro tyto i další případy je připravena ambulance "druhého čtení".