1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
03.12.2018

Vyučující

Přednosta kliniky - prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. - lubos.petruzelka@lf1.cuni.cz

Primářka kliniky - MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D. - martina.zimovjanova@lf1.cuni.cz

Zástupce kliniky pro výuku - MUDr. Martin Matějů, Ph.D. - martin.mateju@lf1.cuni.cz


Odborní asistenti Onkologické kliniky VFN:

- doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. - petra.tesarova@lf1.cuni.cz

- doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. - milada.zemanova@lf1.cuni.cz

- MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D. - zuzana.usiakova@lf1.cuni.cz

- MUDr. Stanislav Hloušek - stanislav.hlousek@lf1.cuni.cz

- MUDr. Ľudmila Křížová - ludmila.krizova@lf1.cuni.cz

- MUDr. Michaela Miškovičová - michaela.miskovicova@lf1.cuni.cz

- MUDr. Eva Sedláčková - eva.sedlackova@lf1.cuni.cz

- MUDr. Jan Špaček - jan.spacek@lf1.cuni.cz

- MUDr. Michal Vočka - michal.vocka@lf1.cuni.cz