1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
08.12.2019

Radioterapeutická část

Adresa
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
vchod pavilon "A8", suterén
tel.: 224 963 626

vedoucí lékař: MUDr. Tereza Kohlová

Radioterapeutické oddělení Onkologické kliniky se nachází v hlavním areálu nemocnice, s dobrou návazností na lůžkové oddělení Onkologické kliniky i většiny ostatních klinik VFN.

Na oddělení probíhá dle předem stanového plánu každý den od pondělí do pátku ozařování pacientů nejčastěji způsobem teleradioterapie, v možnostech oddělení je ovšem i brachyterapie či stereotaktické ozáření.

Před zahájením samotné léčby zářením je nutné přesné zaměření cílového objemu (t.j. nádoru), k zaměření tohoto objemu se využívá plánovací CT, dle kterého se vypracuje ozařovací plán se zakreslením cílových objemů i rizikových orgánu v okolí, které je třeba dle možností, co nejvíce ušetřit od dávky záření, a díky tomu se přesně určí vstupy záření do těla (tzv. ozařovací pole). Pro zajištění přesné a neměnící se polohy těla během frakce i v průběhu celé léčby vůči zdroji záření se používají nejrůznější fixační pomůcky.