1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
03.12.2018

Lůžkové oddělení

Adresa
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
vchod pavilon "A6", vlevo 1. patro (výtah nebo schodiště) - nad Oční klinikou
tel.: 224 962 235 /2 182/

vedoucí lékař: MUDr.Gabriela Pazdrová
staniční sestra: Soňa Mandlová
provozní doba: nepřetržitá

Lůžkové oddělení Onkologické kliniky se nachází v hlavním areálu nemocnice, s dobrou návazností na lůžková oddělení většiny ostatních klinik VFN a také na ozařovny (je v protější budově). Lůžkové oddělení je tvořeno jednou stanicí se 7 pokoji. Celkový počet lůžek je 22, z toho 4 lůžka ve 2 nadstandardně vybavených dvoulůžkových pokojích a 2 lůžka v pokoji s intenzivním dohledem. Počet lůžek určených pro muže a ženy se flexibilně mění podle aktuální potřeby. Na těchto lůžkách nabízíme především krátkodobé hospitalizace k realizaci vícedenní nebo komplikované chemoterapie, kterou není možno podat ambulantním způsobem nebo k provedení vyšetřovacího programu. Lůžkové oddělení je také určeno pro nemocné, u kterých se vyskytnou takové komplikace onkologické léčby, které vyžadují podpůrnou léčbu za hospitalizace, a nejsou běžně zvládnutelné na oddělení jiného typu (interna, chirurgie apod.)

Nemocní jsou přijímáni na lůžkové oddělení na základě záznamu k přijetí a telefonického vyrozumění o termínu nástupu k hospitalizaci. Záznam k hospitalizaci zpravidla zadává ošetřující onkolog na ambulanci. Překlad z jiného oddělení VFN nebo jiné nemocnice je nutné předem domluvit s primářkou onkologické kliniky nebo jejím zástupcem na lůžkovém oddělení. O akutním příjmu nemocného (komplikace léčby) rozhoduje v pracovní době lékař na ambulanci po domluvě s primářkou (nebo jejím zástupcem), po pracovní době lékař konající službu na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky v rámci Ústavní pohotovostní služby.

Dva nadstandardně vybavené pokoje byly pod vedením architekta moderně a příjemně zařízeny a vybaveny lednicí, televizí, mikrovlnou troubou, samostatným WC a koupelnou. Vysokému komfortu přispívají moderní elektronicky ovládaná polohovací lůžka. Pokoje jsou dvoulůžkové. Poplatek za nadstandardní pokoj je 1000,- Kč/noc, při obsazení obou lůžek 500,- Kč/lůžko/noc. V případě volné kapacity je možné za stejných podmínek nabídnout na těchto pokojích pobyt příbuzného spolu s nemocným. Standardní pokoje jsou dvou nebo třílůžkové.

Návštěvní hodiny na lůžkovém oddělení jsou přednostně každý den odpoledne. Po individuální domluvě s ošetřujícím personálem je možné navštívit nemocného i jindy, ale tak, aby to nebránilo provozu oddělení a ošetřovatelským či léčebným výkonům. Je v přirozeném zájmu všech pacientů, aby návštěvy respektovaly jejich klid a soukromí.

Další poskytované služby: psycholog, pastorační služba, rehabilitace, léčba bolesti specialistou algesiologem.

Vedení Onkologické kliniky, lékaři i zdravotní sestry a ostatní personál lůžkového oddělení přeje všem hospitalizovaným nemocným co nejkratší dobu pobytu v nemocnici a rychlé zlepšení zdraví.