1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
03.12.2018

Klinická laboratoř biologie nádorů.

Základním úkolem laboratoře je sběr biologického materiálu (tkáň nádorů nebo metastáz, maligní výpotky, periferní krev, kostní dřeň) pocházejícího z pacientů s nádorovým onemocněním. Biologický materiál je získáván přímo od pacientů Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK nebo ve spolupráci s 1.Chirurgickou klinikou a Patologickým ústavem VFN a 1.LF UK. Získaný materiál může pak, s využitím metod buněčné a molekulární biologie, sloužit k rozšíření diagnostických či terapeutických možností Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK nebo je použit ve výzkumných projektech.

Laboratorní tým se snaží o získání dalších domácích i zahraničních grantových projektů v oblasti onkologie. Laboratoř je možným zázemím pro práci doktorandských a postdoktorandských studentů.