1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Onkologická klinika 1. LF a VFN
03.12.2018

Výuka onkologie na 1.LF UK

Pregraduální výuka onkologie probíhá v 5. ročníku studia medicíny.

Má stážovou formu (14 dní ) a je zakončena ústní examinací.

Na výuce se podílí Onkologická klinika 1.LF, Ústav radiační onkologie nem.Bulovka, Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nem., Ústav onkologie a rehabilitace nem. Pleš., Proton Therapy Center Prague

Kromě zajištění výuky všeobecného směru se podílí na pedagogickém procesu stomatologického směru a výuce bakalářů.